Lái Xe An Toàn

🌹 HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Chi Lăng 🌹

HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Chi Lăng ------------------------------------------------------------ Ngày 25.5.2023, số 199/31 Đ. Lê Quang Sung, P.6, Q.6, Thành phố Hồ Chí Minh. 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐒ơ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝟑 đã kết hợp cùng với Trường...

Xem tiếp

❤️ HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Trần Nhân Tôn 💛

  HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Trần Nhân Tôn ------------------------------------------------------------ Ngày hôm nay 24.5.2023, 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐒ơ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝟓 tiếp tục tổ chức chương trình “TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM VÀ ĐÀO TẠO AN...

Xem tiếp

🍁 HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Phạm Văn Chính 🍁

  HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Phạm Văn Chính Ngày 23.5.2023, số 232 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, TP.Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐒ơ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝟓 đã kết...

Xem tiếp

🌻 HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Võ Văn Hát 🌻

 🌻 HEAD Sơn Minh đào tạo ATGT cho học sinh Trường Tiểu Học Võ Văn Hát 🌻 🚥 Ngày hôm nay 22.5.2023, 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐒ơ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝟓 tiếp tục tổ chức chương trình “TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM VÀ ĐÀO TẠO AN...

Xem tiếp