Tập huấn kiến thức ATGT và Kỹ năng LXAT 20/03/2021
  • 20 Tháng 3, 2021
Tập huấn kiến thức ATGT và Kỹ năng LXAT 20/03/2021

Tập huấn kiến thức ATGT và Kỹ năng LXAT phối hợp cùng trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương.Ngày 20 tháng 3 vừa qua, HEAD Sơn Minh #4 đã tổ...

Honda Youth Fest hành trình đầy cảm hứng
  • 29 Tháng 1, 2021
Honda Youth Fest hành trình đầy cảm hứng

Honda Youth Fest hành trình đầy cảm hứng* Chúng ta đã trải qua một năm không mấy thuận lợi khi hứng chịu cả dịch bệnh lẫn thiên tai. Đại nhạc...

VÒNG CHUNG KẾT “HƯỚNG DẪN VIÊN LÁI XE AN TOÀN NĂM 2020”
  • 26 Tháng 1, 2021
VÒNG CHUNG KẾT “HƯỚNG DẪN VIÊN LÁI XE AN TOÀN NĂM 2020”

VÒNG CHUNG KẾT HỘI THI “HƯỚNG DẪN VIÊN LÁI XE AN TOÀN NĂM 2020”* Trong hai ngày 8 và 9 tháng 1 vừa qua, Vòng chung kết Hội thi “Hướng...

Vòng chung kết cuộc thi
  • 26 Tháng 1, 2021
Vòng chung kết cuộc thi "Hướng dẫn viên lái xe an toàn năm 2020"

- Chúc mừng 02 hướng dẫn viên LXAT của Hệ thống HEAD Sơn Minh, anh Nguyễn Duy Hải và anh Nguyễn Hồ Anh Khoa đã xuất sắc vào vòng chung...