CHUỖI HOẠT ĐỘNG 4S - HONDA SƠN MINH

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về antoàn giao thông,chuỗi hoạt động 4s từ ngày 05/10/2018 - 20/10/2018 liên tục được Honda Sơn Minh tổ chức nhằm tuyên truyền về ý thức và kỹ năng tham gia giao thông thật an toàn.

Honda Sơn Minh phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường & các cơ quan địa phương tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông . Có sự góp mặt của các cán bộ đoàn trường & các đoàn viên thanh niên sinh viên tham dự !!

Qua chương trình và hoạt động 4S Honda Sơn Minh muốn tuyên truyền tới các bạn học sinh, sinh viên luôn luôn phải nâng cao ý thức khi tham giao thông. 

Hoạt động thay dầu miễn phí và kiểm tra bảo trì cho sinh viên

Kết thúc chuỗi hoạt động là phần thưởng dành cho các bạn học sinh, Sinh viên có kết quả tốt trong hoạt động 4S