CHƯƠNG TRÌNH “NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN” - HEAD SƠN MINH #3 CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG VƯƠNG THIÊN TRÍ- ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC HONDA VISION

Chương trình “Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân” - HEAD Sơn Minh #3 chúc mừng khách hàng VƯƠNG THIÊN TRÍ- ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC HONDA VISION.