Tin tức

Khách Hàng Trúng Thưởng

KẾT QUẢ BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG "ĐẾN SƠN MINH - RINH LỘC VÀNG" DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MUA XE TỪ 01/07/2019 ĐẾN 31/08/2019

Trong ngày 08/09/2019, #Hệ_thống_HEAD_Sơn_Minh đã triển khai thành công Lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình khuyến mãi "Đến Sơn Minh - Rinh lộc vàng" dành cho khách hàng mua xe từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 31/08/2019.


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#5- 42071 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#5- 42071 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#4- 42069 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#4- 42069 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#3- 42060 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#3- 42060 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình.


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#1- 42052 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#1- 42052 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình.