Tin tức

Khách Hàng Trúng Thưởng

CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#5- 42071 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#5- 42071 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#4- 42069 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#4- 42069 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#3- 42060 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#3- 42060 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình.


CHƯƠNG TRÌNH "NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN"- HEAD SƠN MINH#1- 42052 BÀN GIAO XE CHO KHÁCH TRÚNG THƯỞNG

HEAD Sơn Minh#1- 42052 xin cám ơn các khách hàng đã đến mua xe và trúng thưởng xe từ chương trình "Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân". Chương trình do HVN thực hiện từ ngày 01/12/2018 - 04/02/2019. Ngày 17/03/2019, hệ thống HEAD Sơn Minh trân trọng tổ chức Lễ bàn giao xe cho các khách hàng đã trúng xe từ chương trình.


CHƯƠNG TRÌNH “ĐÓN XUÂN RỘN RÀNG, RƯỚC QUÀ SIÊU SANG” - HEAD SƠN MINH XIN CHÚC MỪNG CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ TRÚNG GIẢI KHUYẾN KHÍCH

Hệ thống HEAD Sơn Minh xin chúc mừng các khách hàng đã đến mua xe và trúng giải khuyến khích, 01 bếp hồng ngoại từ chương trình bốc thăm trúng thưởng "Đón xuân rộn ràng, rước quà siêu sang" dành cho các khách hàng mua xe từ 01/12/2018-31/01/2019