CHƯƠNG TRÌNH “NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN” - HEAD SƠN MINH #4 CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN MUÔN - ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC HONDA WAVE RSX

HEAD Sơn Minh #4 xin chúc mừng khách hàng NGUYỄN VĂN MUÔN- ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC XE HONDA WAVE RSX từ chương trình tri ân khách hàng “Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân” do HVN triển khai thực hiện từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 04/02/2019.