CHƯƠNG TRÌNH “NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN” - HEAD SƠN MINH #3 CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG LÊ THANH THÁI- ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC HONDA WAVE ALPHA

HEAD Sơn Minh #3 xin chúc mừng khách hàng LÊ THANH THÁI - ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC XE HONDA WAVE ALPHA từ chương trình tri ân khách hàng “Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân” do HVN triển khai thực hiện từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 04/02/2019.