CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG TRẦN HUY HOÀNG - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng TRẦN HUY HOÀNG - Với số phiếu 001748, số điện thoại: 0981.147.xxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.