CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng NGUYỄN VĂN TRƯỜNG - Với số phiếu 002807, số điện thoại: 0984.278.xxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.