CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN THỊ THANH LOAN - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng NGUYỄN THỊ THANH LOAN - Với số phiếu 001275, số điện thoại: 0908.996.xxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.