CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN PHẠM QUỐC HƯƠNG - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng NGUYỄN PHẠM QUỐC HƯƠNG - Với số phiếu 002620, số điện thoại: 0919.261.xxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.