CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN NGÀN TRIỆU - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng NGUYỄN NGÀN TRIỆU - Với số phiếu 000119, số điện thoại: 0122.200.xxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.