CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN HÙNG LINH- ĐÃ NHẬN GIẢI NHẤT CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng NGUYỄN HÙNG LINH
- Với số phiếu 001844, số điện thoại: 0938.734.xxx
đã nhận giải NHẤT của chương trình, giải thưởng là 01 xe Honda Blade. Xin chúc mừng Anh LINH và hy vọng anh sẽ luôn đồng hành cùng HEAD Sơn Minh trong thời gian tới.