CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG NGUYỄN HOÀNG SƠN - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng NGUYỄN HOÀNG SƠN - Với số phiếu 001971, số điện thoại: 0938.781.xxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.