CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG CAO MAI HIẾU NGỌC - ĐÃ NHẬN GIẢI ĐẶC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

 Chúc mừng khách hàng CAO MAI HIẾU NGỌC - Với số phiếu 002279, số điện thoại: 0986.929.XXX đã nhận giải ĐẶC BIỆT của chương trình, giải thưởng là 01 xe Honda Air Blade.