Xin chúc mừng các tay đua với thành tích xuất sắc nhất tại chặng 3 VMRC 2022

💥Xin chúc mừng các tay đua với thành tích xuất sắc nhất tại chặng 3 VMRC 2022:

Hạng mục Vietnam Talent Cup

Vị trí 1: Nguyễn Vũ Phương

Vị trí 2: Trần Gia Huy

Vị trí 3: Nguyễn Hữu Trí

Hạng mục Blade 110

Vị trí 1: Trần Tiến Dũng

Vị trí 2: Nguyễn Hoài Nam

Vị trí 3: Lê Trần Kim Thành

Hạng mục Winner X 150

Vị trí 1: Phan Minh Phụng

Vị trí 2: Nguyễn Minh Di

Vị trí 3: Lê Thành Nhơn

Hạng mục CBR150R

Vị trí 1: Nguyễn Vũ Thanh

Vị trí 2: Nguyễn Tôn Anh Phú

Vị trí 3: Nguyễn Nhật Trường

Hạng mục UB150

Vị trí 1: Lê Hùng Hữu Tín

Vị trí 2: Lê Phụng

Vị trí 3: Nguyễn Hoàng Tiến

#HondaVietnam #HondaRacingVietnam #VMRC2022 #Chặng3

----------------------

Các trang Facebook chính thức của Công ty Honda Việt Nam:

1. Thông tin chung của Công ty Honda Việt Nam: https://www.facebook.com/HondaVietnam/

2. Cộng đồng Honda Winner 150: https://www.facebook.com/hondawinner

3. Xe phân khối lớn Honda Việt Nam: https://www.facebook.com/OfficialHondaBigBikeVietnam

4. Thông tin tuyển dụng: https://www.facebook.com/HondaVietnam.Careers/

5. Giải đua xe do Honda Việt Nam tài trợ: https://www.facebook.com/vietnammotorracing