Tôi yêu Việt Nam 2020 "Vui Giao Thông" - Tập 2: Bóng bay chạy trốn - Đường dành cho người đi bộ


Xem lại Tập 1: Một ngày ở bảo tàng - Gia đình phương tiện 

(Nhấn vào ảnh dưới để xem lại 👇)