Khởi động Giải thưởng Honda 2020

       🔥Với mục đích khuyến khích và nâng cao tinh thần học tập, góp phần tích cực vào sự phát triển toàn diện của các bạn sinh viên, đồng thời đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà cũng như sự phát triển của đất nước Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam triển khai “Giải thưởng Honda (Honda Award)” 2020. Bên cạnh giải thưởng Y-E-S dành cho sinh viên chuyên ngành Khoa học Kỹ thuật, năm nay giải thưởng Honda mở rộng tới sinh viên các chuyên ngành khác thuộc nhiều trường đại học lớn trên cả nước.

       🔥Theo đó Giải thưởng chính thức nhận hồ sơ từ tháng 9/2020 đến ngày 05/10/2020.

         Thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/3mbRw8k

       🔥Bên cạnh những học bổng hấp dẫn, thí sinh tham dự Giải thưởng Honda 2020 có cơ hội trải nghiệm chương trình thực tập hoặc môi trường làm việc của công ty Honda Việt Nam.

Các bạn sinh viên ơi, nhanh tay chinh phục Giải thưởng Honda 2020 nhé!