HEAD Sơn Minh tổ chức Tập huấn LXAT tại trường CĐ GTVT Trung Ương VI

    TẬP HUẤN LÁI XE AN TOÀN được Công ty Sơn Minh tổ chức vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 tại trường CĐ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRUNG ƯƠNG VI. Với nhiều chương trình hấp dẫn:

    - Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông.


    - Thực hành các kỹ năng về lái xe an toàn.


    - Tham gia trò chơi tương tác với nhiều phần quà hấp dẫn.