HÀNH TRÌNH "GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ" BẢO VỆ TRẺ THƠ

     Theo thống kê từ Ủy ban ATGT Quốc gia, tỷ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên toàn quốc đã tăng gấp đôi từ 35% (2017) lên 70% (2019) trong năm học 2017 - 2018 đến 2019 - 2020. Sau 3 năm triển khai, nhiều tình thành đã đạt được tỷ lệ rất cao, trên 80%.
     Kết quả này có được nhờ vào sự nỗ lực từ các cấp chính quyền, nhà trường, phụ huynh và chính bản thân các em học sinh. Thông qua các hoạt động cụ thể tại mỗi địa phương, các em học sinh đã chủ động đội mũ bảo hiểm và hình thành ý thức tôn trọng Luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.
     Cùng Honda Việt Nam khám phá hành trình "Giữ trọn ước mơ" tại một số địa phương tiêu biểu qua video nhé!