🏠 HẠN CHẾ RA NGOÀI - AN TOÀN LÀ NHÀ 🏠


📢📢HẠN CHẾ RA NGOÀI - AN TOÀN LÀ NHÀ BẠN NHÉ!📢📢

 

    ❤️  Các bác sĩ đã có công chiến đấu ở tiền tuyến, mỗi chúng ta ở hậu phương phải cùng nhau giữ lấy một Việt Nam khỏe mạnh.

    ❤️  Bằng một việc làm nhỏ như hạn chế ra ngoài và tụ tập đông người, chủ động giãn cách xã hội là bạn đã và đang góp phần giúp giảm thiểu tốc độ lây nhiễm trong cộng đồng, chung tay đẩy lùi COVID rồi đó!

    ❤️  Hãy cùng Honda Việt Nam tạo nên những thay đổi tích cực, góp sức vì một Việt Nam không còn dịch bệnh!


 VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH!