𝐁𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 🍦🍦🍦

𝐁𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 🍦🍦🍦

Bữa giờ “giang cư mận” rần rần bing chilling khắp nơi cái tự dưng thèm ngang ạ. Sẵn tiện Hà Nội đang vào mùa đẹp nhất, cùng em Honda LEAD lên phố là chuẩn bài phải không các bạn?

#Honda #HondaVietnam #HondaLEAD

-----------------------

Các trang Facebook chính thức của Công ty Honda Việt Nam:

1. Thông tin chung của Công ty Honda Việt Nam: https://www.facebook.com/HondaVietnam/

2. Cộng đồng Honda Winner 150: https://www.facebook.com/hondawinner

3. Xe phân khối lớn Honda Việt Nam: https://www.facebook.com/OfficialHondaBigBikeVietnam

4. Thông tin tuyển dụng: https://www.facebook.com/HondaVietnam.Careers/

5. Giải đua xe do Honda Việt Nam tài trợ: https://www.facebook.com/vietnammotorracing