💞 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟏💞

💞 𝐂𝐡𝐚̀𝐨 𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 𝟐𝟎/𝟏𝟏💞

---------------------------------------

💘Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐒𝐨̛𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 dành tặng những tình cảm sâu sắc và tôn kính nhất đến quý thầy cô giáo.

💗Kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục dìu dắt nhiều thế hệ học trò đến với bến bờ tri thức.