Công ty Honda Việt Nam trao GIẤY CHỨNG NHẬN Trung Tâm Bảo Dưỡng Và Dịch Vụ

Sáng ngày 22 tháng 09 năm 2020. Ông Đào Quang Sang đại diện Công ty Honda Việt Nam trao GIẤY CHỨNG NHẬN cửa hàng tại số 290 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, chính thức là Trung Tâm Bảo Dưỡng Và Dịch Vụ Do Honda Ủy Nhiệm thuộc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sơn Minh.