Chúc mừng NV Nguyễn Thị Phượng phòng CR hệ thống HEAD Sơn Minh đạt hạng 7 hội thi " Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc" năm 2020

Ban bien tap Tin tức 24 Tháng 11, 2020

      Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Phượng nhân viên phòng CR hệ thống HEAD Sơn Minh đã đạt hạng 7 trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất hội thi " Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc" năm 2020 do Công ty Honda Việt Nam tổ chức.