Chúc mừng NV Nguyễn Thị Phượng phòng CR hệ thống HEAD Sơn Minh đạt hạng 7 hội thi " Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc" năm 2020

      Chúc mừng bạn Nguyễn Thị Phượng nhân viên phòng CR hệ thống HEAD Sơn Minh đã đạt hạng 7 trong top 10 thí sinh xuất sắc nhất hội thi " Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc" năm 2020 do Công ty Honda Việt Nam tổ chức.