Chúc mừng 02 HDV LXAT Hệ thống HEAD Sơn Minh vào vòng chung kết cuộc thi "Hướng dẫn viên lái xe an toàn năm 2020"

      Chúc mừng 02 hướng dẫn viên LXAT của Hệ thống HEAD Sơn Minh, anh Nguyễn Duy Hải và anh Nguyễn Hồ Anh Khoa đã xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi "Hướng dẫn viên lái xe an toàn năm 2020" toàn quốc do HVN tổ chức. 
     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng luôn đồng hành cùng thương hiệu Sơn Minh ngày càng phát triển gắn với cộng đồng và xã hội.