[Chào ngày mới] 🔥 Bạn đã sẵn sàng Bứt tốc lên ngôi cùng Winner X?

[Chào ngày mới]

🔥 Bạn đã sẵn sàng Bứt tốc lên ngôi cùng Winner X?

Diễn viên Thái Vũ trong “Hành trình công lý” đã lựa chọn Winner X đồng hành, còn bạn thì sao?

#Honda #HondaVietnam #HondaWinnerX

---------------------

Các trang Facebook chính thức của Công ty Honda Việt Nam:

1. Thông tin chung của Công ty Honda Việt Nam: https://www.facebook.com/HondaVietnam/

2. Cộng đồng Honda Winner 150: https://www.facebook.com/hondawinner

3. Xe phân khối lớn Honda Việt Nam: https://www.facebook.com/OfficialHondaBigBikeVietnam

4. Thông tin tuyển dụng: https://www.facebook.com/HondaVietnam.Careers/

5. Giải đua xe do Honda Việt Nam tài trợ: https://www.facebook.com/vietnammotorracing

6. Để có thêm thông tin hữu ích cho người sử dụng xe máy, hãy tải ứng dụng My Honda+ tại: http://app.honda.com.vn