CĐ Sư Phạm Trung Ương TPHCM - Tập huấn LXAT

TẬP HUẤN LÁI XE AN TOÀN được Công ty Sơn Minh tổ chức vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 tại trường CĐ Sư Phạm Trung Ương TPHCM. Với nhiều chương trình hấp dẫn:
❤️ Tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông.
❤️ Thực hành các kỹ năng về lái xe an toàn.
❤️ Tham gia trò chơi tương tác với nhiều phần quà hấp dẫn.