Tôi yêu Việt Nam 2020 "Vui Giao Thông" - Tập 3: Cảm xúc màu xanh, cảm xúc màu đỏ - Đèn giao thông

Xem lại Tập 2: Bóng bay chạy trốn - Đường dành cho người đi bộ

(Nhấn vào ảnh dưới để xem lại 👇)