Mừng ngày Quốc Khánh 2/9/2023, ngày khai sinh ra đất nước Việt Nam

🇻🇳 Mừng kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ Đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là mốc son chói lọi in đậm trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Kể từ đây, lịch sử đã bước sang một trang mới: Những người con Việt Nam được tự hào với thế giới vì mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 78 năm qua, là quá trình phấn đấu, hi sinh không nhỏ của cả một dân tộc để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam hôm nay 🇻🇳

⭐ Mừng ngày Quốc Khánh 2/9/2023, ngày khai sinh ra đất nước Việt Nam tươi đẹp của chúng ta. 𝐇ệ 𝐭𝐡ố𝐧𝐠 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐒ơ𝐧 𝐌𝐢𝐧𝐡 chúc mọi người có một ngày lễ Quốc Khánh thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, đầm ấm, đất nước ta ngày càng giàu mạnh.