Hội thi Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc 2020 - Honda Sơn Minh

Ban bien tap Tin tức 30 Tháng 11, 2020

     Chúc mừng Chị Nguyễn Thị Phượng đã xuất sắc đạt giải 7 Hội thi Nhân viên quan hệ khách hàng xuất sắc năm 2020 do Honda Việt Nam tổ chức.