Tin tức

Lái Xe An Toàn

CHƯƠNG TRÌNH“AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”- TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG TỔ CHỨC NGÀY 23/04/2019

Ngày 23/04/2019 vừa qua, HEAD Sơn Minh #2,HEAD Sơn Minh #5 phối hợp với Trường Tiểu Học Chi Lăng,199/31 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi phát động chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" và hoạt động 4S.


CHƯƠNG TRÌNH“AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”- TRƯỜNG TIỂU HỌC CHI LĂNG TỔ CHỨC NGÀY 19/04/2019

Ngày 19/04/2019 vừa qua, HEAD Sơn Minh #3, phối hợp với Trường Tiểu Học Chi Lăng,199/31 Lê Quang Sung, Phường 6, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi phát động chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" và hoạt động 4S.

 


CHƯƠNG TRÌNH“AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ”- TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THIỆN THUẬT TỔ CHỨC NGÀY 10/04/2019

Ngày 10/04/2019 vừa qua, HEAD Sơn Minh #2,HEAD Sơn Minh #5  phối hợp với Trường Tiểu Học Nguyễn Thiện Thuật, 100 Đường Phan Văn Khỏe, Phường 2, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi phát động chương trình “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ" và hoạt động 4S.