Tin tức

Lái Xe An Toàn

CHƯƠNG TRÌNH LXAT "ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI" TẠI TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỊNH QUẬN 6 NGÀY 11/03/2019

Ngày 11/03/2019 vừa qua, Hệ thống HEAD Sơn Minh phối hợp với Trường THCS Phú Định, địa chỉ: 94 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minh, tổ chức học ngoại khóa Chương trình lái xe an toàn “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.


CHƯƠNG TRÌNH LXAT "ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI" TẠI TRƯỜNG THCS PHÚ ĐỊNH QUẬN 6 NGÀY 07/03/2019

Ngày 07/03/2019 vừa qua, Hệ thống HEAD Sơn Minh phối hợp với Trường THCS Phú Định, địa chỉ: 94 Đường Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, Hồ Chí Minhtổ chức học ngoại khóa Chương trình lái xe an toàn “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.


CHƯƠNG TRÌNH 4S VÀ LXAT "ATGT CHO NỤ CƯỜI NGÀY MAI" TẠI TRƯỜNG THCS PHẠM ĐÌNH HỔ QUẬN 6 NGÀY 04/03/2019

Ngày 04/03/2019 vừa qua, HEAD Sơn Minh #4 phối hợp với Trường THCS Phạm Đình Hổ, địa chỉ: 270 Đường Gia Phú, Phường 1, Quận 6, Hồ Chí Minh tổ chức học ngoại khóa chương trình lái xe an toàn “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” và hoạt động 4S.