Tin tức

Lái Xe An Toàn

Khởi động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” 2018 năm thứ 11 trên toàn quốc

Khởi động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” 2018 năm thứ 11 trên toàn quốc

Từ ngày 16 tháng 10 đến hết ngày 7 tháng 11 năm 2018, Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chuỗi hoạt động tập huấn cho các cán bộ, giáo viên các trường tiểu học tại 10 tỉnh là Vĩnh Phúc, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Yên, Bình Định, Đồng Tháp, Lâm Đồng về nội dung triển khai phát động Sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho tất cả học sinh cấp tiểu học trên toàn quốc năm học 2018 –...


CHUỖI HOẠT ĐỘNG 4S - HONDA SƠN MINH

Chuỗi Hoạt Động 4S - An Toàn Giao Thông Cùng Học Sinh, Sinh Viên Cùng Honda Sơn Minh Tháng 10/2018

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về antoàn giao thông,chuỗi hoạt động 4s từ ngày 05/10/2018 - 20/10/2018 liên tục được Honda Sơn Minh tổ chức nhằm tuyên truyền về ý thức và kỹ năng tham gia giao thông thật an toàn.Honda Sơn Minh phối hợp cùng ban lãnh đạo nhà trường & các cơ quan địa phương tổ chức các buổi tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông . Có sự góp mặt của các cán bộ đoàn trường &...