HEAD SƠN MINH THAY MẶT HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG 213 NÓN BẢO HIỂM ĐẠT CHUẨN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH CHÁNH
  • 26 Tháng 9, 2019
HEAD SƠN MINH THAY MẶT HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG 213 NÓN BẢO HIỂM ĐẠT CHUẨN CHO HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH CHÁNH

🎓🎓 Để "Giữ trọn ước mơ" cho các mầm non của đất nước, vừa qua ngày 23/09/2019 công ty Honda Sơn Minh đã thay mặt Honda Việt Nam trao tặng những...

HEAD SƠN MINH THAY MẶT HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG 246 NÓN BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍ - 16.09.2019
  • 17 Tháng 9, 2019
HEAD SƠN MINH THAY MẶT HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG 246 NÓN BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHẠM VĂN CHÍ - 16.09.2019

Trong ngày 16.09.2019 vừa rồi, HEAD Sơn Minh đã thay mặt Honda Việt Nam trao tặng 246 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 tại trường Tiểu...

HEAD SƠN MINH THAY MẶT HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG 362 NÓN BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO - 09.09.2019
  • 11 Tháng 9, 2019
HEAD SƠN MINH THAY MẶT HONDA VIỆT NAM TRAO TẶNG 362 NÓN BẢO HIỂM CHO HỌC SINH LỚP 1 TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO - 09.09.2019

Trong ngày 09.09.2019 vừa rồi, HEAD Sơn Minh đã thay mặt Honda Việt Nam trao tặng 362 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 tại trường Tiểu...