NGÀY HỘI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG
  • 21 Tháng 7, 2020
NGÀY HỘI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG

NGÀY HỘI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN GIAO THÔNGVào ngày 18 tháng 07 năm 2020, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với...

NGÀY HỘI SINH VIÊN CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VỚI ATGT
  • 13 Tháng 7, 2020
NGÀY HỘI SINH VIÊN CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VỚI ATGT

NGÀY HỘI SINH VIÊN VỚI AN TOÀN GIAO THÔNGVào ngày 10 và 11 tháng 07 năm 2020, Trường Cao Đẳng Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Hệ...

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC ATGT VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN CHO HƠN 1300 EM HỌC SINH
  • 18 Tháng 11, 2019
TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC ATGT VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN CHO HƠN 1300 EM HỌC SINH

Ngày 15/11/2019 vừa qua, tại trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang là địa điểm tiếp theo mà HEAD Sơn Minh mang đến cho các em học sinh những kiến thức...

SÔI NỔI BUỔI ĐÀO TẠO
  • 06 Tháng 11, 2019
SÔI NỔI BUỔI ĐÀO TẠO "AN TOÀN GIAO THÔNG CHO NỤ CƯỜI TRẺ THƠ" CHO HƠN 1900 EM HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TH TRƯƠNG VĂN THÀNH NGÀY 04.11.2019

Tiếp tục hưởng ứng phong trào đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 9, Hệ thống HEAD Sơn Minh tiếp tục triển khai chuỗi chương...