🍃 LÁI XE AN TOÀN CÙNG HEAD SƠN MINH 🍃

🍃 LÁI XE AN TOÀN CÙNG HEAD SƠN MINH 🍃 
🌏 Hôm nay ngày 2/10/2023, Hệ thống HEAD SƠN MINH phối hợp cùng Trường Tiểu Học Phù Đổng tổ chức thành công chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo cho phụ huynh học sinh” kết hợp chương trình “Cùng em vững bước tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023” cho hơn 1300 học sinh tiểu học và phụ huynh tại Trường Tiểu Học Phù Đổng ( 2 Đường số 9, Phường 11, Quận 6 ). Chương trình nhận được sự ủng hộ và tham gia sôi nổi, tích cực của các em học sinh và phụ huynh. 
🌏 Tại khoá tập huấn này, HEAD SƠN MINH mong muốn chia sẻ đến các em học sinh, phụ huynh về kiến thức đội mũ bảo hiểm và kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Đồng thời nhà trường cũng làm lễ ký kết với phụ huynh học sinh thực hiện việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông. 
🌏 Học viên sẽ tham gia vào 2 nội dung: Lý thuyết & Thực hành. Nội dung lý thuyết sẽ trang bị cho học viên những thông tin, kiến thức về giao thông với những tình huống thường xảy ra khi tham gia giao thông trên đường. 
🌈 Thông qua chương trình HEAD SƠN MINH mong muốn trang bị cho các em học sinh và bậc phụ huynh kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông đến trường một cách an toàn.