CHƯƠNG TRÌNH
  • 01 Tháng 11, 2019
CHƯƠNG TRÌNH "TẾT RỘN RÀNG - RƯỚC QUÀ SIÊU SANG"

Từ ngày 01/11/2019 đến 31/12/2019 Hệ thống HEAD Sơn Minh thực hiện chương trình nhằm cám ơn Quý khách 1 năm qua đã tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm...

Chương Trình Khuyến Mãi Noel 2017, “Rộn Ràng Giáng Sinh, Trúng Quà Cực Đỉnh”
  • 09 Tháng 10, 2017
Chương Trình Khuyến Mãi Noel 2017, “Rộn Ràng Giáng Sinh, Trúng Quà Cực Đỉnh”

“Rộn Ràng Giáng Sinh, Trúng Quà Cực Đỉnh” Đối tượng được tham gia: Tất cả khách hàng mua xe tại HEAD Sơn Minh.Thời gian thực hiện chương trình: Từ 01/10/2017 đến...