CHƯƠNG TRÌNH “NGÀN QUÀ HOÀNH TRÁNG, VẠN LỜI TRI ÂN” - HEAD SƠN MINH #4 CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG HỒ PHAN THANH NGHĨA- ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC HONDA WAVE ALPHA

HEAD Sơn Minh #4 xin chúc mừng khách hàng HỒ PHAN THANH NGHĨA - ĐÃ TRÚNG 1 CHIẾC XE HONDA WAVE ALPHA từ chương trình tri ân khách hàng “Ngàn quà hoành tráng, vạn lời tri ân” do HONDA VIETNAM triển khai thực hiện từ ngày 01/12/2018 đến hết ngày 04/02/2019.