CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG PHAN THỊ GIỎI - ĐÃ NHẬN GIẢI KHUYẾN KHÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH "QUÀ KHỦNG TRAO TAY, MỪNG NGÀY ĐẠI LỄ"

Chúc mừng khách hàng PHAN THỊ GIỎI - Với số phiếu 002368, số điện thoại: 0120719.xxxx đã nhận giải khuyến khích của chương trình, giải thưởng là 1 nồi cơm điện Sharp.